พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญ พรรคการเมืองไทย

30 มิถุนายน 2023 | คำขวัญหน่วยงาน
คำขวัญพรรคการเมืองไทย
คำขวัญพรรคการเมืองไทย

รวมคำขวัญ พรรคการเมืองไทย

ชื่อพรรคคำขวัญพรรค
พรรคใหม่
พรรคประชาธิปไตยใหม่คนไทยจะอยู่ดีมีสุข ด้วยสังคมสวัสดิการ
พรรคเป็นธรรมประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม
พรรคท้องที่ไทยทำทันที ทุกท้องที่ ที่มีเรา
พรรคพลังสังคมใหม่
พรรคครูไทยเพื่อประชาชนลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ
พรรคแรงงานสร้างชาติ
พรรคพลังพรรคพลัง หัวใจ คือโอกาสของประชาชน
พรรคอนาคตไทย
พรรคประชาชาติ
พรรคไทยรวมไทย
พรรคไทยชนะ
พรรคชาติพัฒนากล้างานดี มีเงิน ของไม่แพง
พรรคกรีน
พรรคพลังสยาม
พรรคเสมอภาค
พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
พรรคภาคีเครือข่ายไทย
พรรคเปลี่ยนเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส
พรรคไทยภักดีไทยภักดี ภักดีประชา ศรัทธาสถาบัน
พรรครวมไทยสร้างชาติทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ
พรรคสร้างอนาคตไทยฟื้นเศรษฐกิจ สร้างอนาคตประเทศ ร่วมสร้าง อนาคตไทย ไปด้วยกัน
พรรคเพื่อชาติเพื่อชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า
พรรคเสรีรวมไทยรวมพลัง สร้างชาติ
พรรคประชาธิปัตย์สจฺจํ เว อมตา วาจา (คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย)
พรรคพลังธรรมใหม่รวมพลัง สร้างสังคมธรรมาธิปไตย
พรรคไทยพร้อม
พรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน
พรรคก้าวไกลก้าวต่อไป เพื่ออนาคตไทยทุกคน สู่อนาคตใหม่ ก้าวหน้า เท่าเทียม
พรรคไทยสร้างไทยมาร่วมกันลงมือสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด สู้เพื่อคนตัวเล็ก
พรรคไทยเป็นหนึ่ง
พรรคแผ่นดินธรรม
พรรครวมพลังนำปัญญารับใช้ประชาชน
พรรคเพื่อชาติไทย
พรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐ พลังเพื่อชาติไทย
พรรคเพื่อไทรวมพลัง
พรรคมิติใหม่
พรรคประชาภิวัฒน์
พรรคไทยธรรม
พรรคไทยศรีวิไลย์พรรคการเมืองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อย่างแท้จริง
พรรคพลังสหกรณ์
พรรคราษฎร์วิถีรวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง ของลูกหลานไทย
พรรคแนวทางใหม่
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
พรรครวมแผ่นดินพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน
พรรคเพื่ออนาคตไทย
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยเพิ่มป่า ลดสารเคมี สู้ภาวะโลกร้อน
พรรคพลังปวงชนไทยเสริมฐานรากเก่า สร้างฐานรากใหม่ เพื่อประเทศไทยมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง และยั่งยืน
พรรคพลังปวงชนไทย เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน
พรรคสามัญชน“ประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมเป็นธรรม”
พรรคชาติรุ่งเรืองรีโนเวทชีวิตใหม่ ให้คนไทย ด้วยหัวใจที่เป็นธรรม
พรรคพลังสังคม
พรรคภราดรภาพ
พรรคไทยก้าวหน้า
พรรคเอกภาพ
พรรคพลังเพื่อไทย
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
พรรคช่วยชาติ
พรรคความหวังใหม่เลิกทาสทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญา นำพาชาติพ้นภัย
พรรคคลองไทย
พรรคพลังไทยรักชาติ
พรรคประชากรไทย
พรรคเส้นด้าย
พรรคเปลี่ยนอนาคต
พรรคพลัประชาธิปไตยคืนความยุติธรรม นำไทยพัฒนา
พรรคไทยสมาร์ท

ที่มา : รายชื่อพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2566

พรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรค

ชื่อพรรคคำขวัญพรรค
พรรคไทยรักษาชาติโลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวทัน
คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง
พรรครักประเทศไทย
พรรคสร้างไทย
พรรคประชาชนปฏิรูปน้อมนำคำสอนของ พระพุทธเจ้า มาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา “ทุกข์ร้อน” ของประชาชน คืองานหลักของ “พรรคประชาชนปฏิรูป”
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
พรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่คืออนาคตที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
ไทย 2 เท่า: คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก
พรรคไทยรักไทย
พรรคพลังธรรมคุณภาพคู่คุณธรรม

พรรคการเมืองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ถูกยุบแล้วและดำเนินกิจการอยู่ มีจำนวนมาก ผมนำมาแสดงตรงนี้ไม่หมดครับ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook