พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

12 สิงหาคม 2019 | คำขวัญวันสำคัญ
พานพุ่ม
พานพุ่ม

วันแม่แห่งชาติ ในปี 2562 นี้
ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า

“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook