พระเครื่อง เครื่องราง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน

3 มิถุนายน 2019 | สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ตราประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ตราประจําจังหวัด แม่ฮ่องสอน
รูปช้างเล่นน้ำ หมายถึง การฝึกช้างป่าเพื่อใช้ในการรบและงานด้านต่าง ๆ เหตุที่ต้องใช้รูปช้างในแม่น้ำเป็นตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ก็เพราะเป็นที่มาของการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนนั่นเอง โดยที่เริ่มจากการที่เจ้าแก้วเมืองมาออกจับช้างเพื่อให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๖๘ – ๒๓๘๙) และยังได้รวบรวมชายไทยใหญ่ให้พากันมาตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งขึ้น ๒ แห่ง อันมีหัวหน้าเป็นผู้ปกครอง ที่บ้านปางหมู และที่บ้านแม่ฮ่องสอน สาเหตุที่เรียกว่าแม่ฮ่องสอนนั้นก็เพราะว่าได้มาตั้งคอกฝึกช้างที่บริเวณลำห้วยแห่งนี้

อักษรโรมันจังหวัด แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son

อักษรย่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มส. MSN

ชื่อเดิม แม่ฮ่องสอน
“แม่ร่องสอน” เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน”

คําขวัญประจําจังหวัด แม่ฮ่องสอน
หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า
ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม
ลือนามถิ่นบัวตอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ต้นจั่นหรือกระพี้จั่น (Millettia brandisiana)

ดอกไม้ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ดอกบัวตองหรือพอหมื่อนี่ (Tithonia diversifolia)

สัตว์น้ำประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน
กบทูดหรือเขียดแลว (Limnonectes blythii)

รหัสโทรศัพท์ แม่ฮ่องสอน
053

รหัสไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน
58000

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook