พระเครื่อง เครื่องราง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 มิถุนายน 2019 | สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ตราประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี

อักษรโรมันจังหวัด สุราษฎร์ธานี
Suratthani

อักษรย่อ สุราษฎร์ธานี
สฎ SNI

ชื่อเดิม สุราษฎร์ธานี
เมืองไชยา / เมืองกาญจนดิษฐ์

ตราประจําจังหวัด สุราษฎร์ธานี
พระบรมธาตุไชยา เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัด ทั้งยังเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัด สุราษฎร์ธานี และพุทธศาสนิกชนทั่วไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

ธงประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ธงประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ธงประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ธงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 2 แถบสี คือแถบบนสีแสด แถบล่างเป็นสีเหลือง มีรูปเจดีย์พระบรมธาตุไชยา กลางผืนธง (ตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คําขวัญประจําจังหวัด สุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

ต้นไม้ประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ต้นเคี่ยม

ดอกไม้ประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ดอกบัวผุด

สัตว์น้ำประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ปลาตะพัด (ปลาหางเข้)

รหัสโทรศัพท์ สุราษฎร์ธานี
077

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook