พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันเข้าพรรษา

3 มิถุนายน 2019 | คำขวัญวันสำคัญ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จะตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งวันเข้าพรรษาในแต่ละปีตรงกับวันไหนนั้น ท่านสามารถดูได้ที่บทความบนเว็บไซต์ วลาประเทศไทย ในหมวด วันหยุดราชการไทย

สำหรับวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในปี 2562 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งก็คือวันเข้าพรรษาในปี 2562 นั่นเองครับ

คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2552เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2553
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2554
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2555
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2556
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2557
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2558พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2559ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2560ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2561ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2562
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook