พระเครื่อง เครื่องราง

ชื่อเดิมของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วไทย 77 จังหวัด

13 เมษายน 2019 | สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ที่เขาไม่นับว่าเป็นจังหวัด แต่ก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึง กรุงเทพมหานคร เดิมมีชื่อเรียกว่า บางกอก บางกอกนะไม่ใช่ แบงค็อก ซึ่ง แบงค็อก นั้นฝรั่งออกเสียงผิด ก็ต้องผิดสิ เราเป็นเจ้าของภาษา เขาต้องเรียกตามเรา ส่วนที่มาของคำว่า บางกอก นั้น มีข้อสันนิษฐานกันว่าอาจจะมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า บางเกาะ หรือ บางโคก หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า บางมะกอก โดยคำว่า บางมะกอก มาจากวัดอรุณ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมากร่อนคำลงจึงเหลือแต่คำว่า บางกอก จ้า

ภาคเหนือมี 9 จังหวัด

1.จังหวัดเชียงราย : ชื่อเดิมคือ เวียงชัยนารายณ์
2.จังหวัดเชียงใหม่ : ชื่อเดิมคือ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์
3.จังหวัดน่าน : ชื่อเดิมคือ เมืองนันทบุรี เมืองน่าน เมืองนาน
4.จังหวัดพะเยา : ชื่อเดิมคือ เมืองภูกามยาว หรือ พยาว
5.จังหวัดแพร่ : ชื่อเดิมคือ เมืองพลนคร — เวียงโกศัย
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ชื่อเดิมคือ หมู่บ้านว่า “แม่ร่องสอน” เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน”
7.จังหวัดลำปาง : ชื่อเดิมคือ เมืองเขลางค์นคร
8.จังหวัดลำพูน : ชื่อเดิมคือ เมืองหริภุญไชย
9.จังหวัดอุตรดิตถ์ : ชื่อเดิมคือ บางโพธิ์ท่าอิฐ สมัยก่อนเป็นเพียงตำบลเท่านั้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ : ชื่อเดิมคือ บ้านแก่งสำเริง หรือ บ้านแก่งสำโรง
2.จังหวัดขอนแก่น : ชื่อเดิมคือ เมืองขามแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ : ชื่อเดิมคือ บ้านหลวง
4.จังหวัดนครพนม : ชื่อเดิมคือ เมืองมรุกขนคร เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น เมืองศรีโคตรบรูณ์
5.จังหวัดนครราชสีมา เป็น จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ : ชื่อเดิมคือ โคราช” หรือ “โคราฆะ” กับเมือง “เสมา”
6.จังหวัดบึงกาฬ : ชื่อเดิมคือ ชัยบุรี (เมืองไชยบุรี)
7.จังหวัดบุรีรัมย์ : ชื่อเดิมคือ โนนม่วง เมืองแปะ
8.จังหวัดมหาสารคาม : ชื่อเดิมคือ บ้านลาดกุดยางใหญ่
9.จังหวัดมุกดาหาร : ชื่อเดิมคือ เมืองมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร ชื่อเดิมคือ : สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ
11.จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อเดิมคือ : สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู
12.จังหวัดเลย ชื่อเดิมคือ : หมู่บ้านแฮ่ — เมืองเลย
13.จังหวัดสกลนคร ชื่อเดิมคือ : เมืองหนองหานหลวง —- เมืองสกลทวาปี
14.จังหวัดสุรินทร์ ชื่อเดิมคือ : เมืองประทายสมันต์
15.จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อเดิมคือ : เมืองขุขันธ์
16.จังหวัดหนองคาย ชื่อเดิมคือ : บ้านไผ่
17.จังหวัดหนองบัวลำภู : นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน — เมืองกมุทธาสัย
18.จังหวัดอุดรธานี ชื่อเดิมคือ : “บ้านหมากแข้ง” หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง”
19.จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเดิมคือ : ดอนมดแดง — ดงอู่ผึ้ง
20.จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อเดิมคือ : เมืองค้อ

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด

1.จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อเดิมคือ : ปากแพรก ศรีชัยยะสิงหปุระ
2.จังหวัดตาก ชื่อเดิมคือ : เมืองตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อเดิมคือ : เมืองบางนารม หรือ เมืองนารัง — เมืองกุย
4.จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเดิมคือ : พริบพรี / ศรีชัยวัชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี ชื่อเดิมคือ : เมืองราชบุรี / มณฑลราชบุรี

ภาคกลางมี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด) 77 จังหวัด

1.จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อเดิมคือ : เมืองชากังราว — เมืองนครชุม
2.จังหวัดชัยนาท ชื่อเดิมคือ : “เมืองแพรก” หรือ “เมืองสรรค์”
3.จังหวัดนครนายก ชื่อเดิมคือ : เมืองนายก
4.จังหวัดนครปฐม ชื่อเดิมคือ : “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย”
5.จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อเดิมคือ : เมืองพระบาง — เมืองชอนตะวัน
6.จังหวัดนนทบุรี ชื่อเดิมคือ : บ้านตลาดขวัญ — เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร —เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน — เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม
7.จังหวัดปทุมธานี ชื่อเดิมคือ : เมืองสามโคก — เมืองประทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเดิมคือ : เมืองกรุงเก่า — มณฑลกรุงเก่า — มณฑลอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร ชื่อเดิมคือ : เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม
10.จังหวัดพิษณุโลก ชื่อเดิมคือ : เมืองสองแคว
11.จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อเดิมคือ : เพชบุระ
12.จังหวัดลพบุรี ชื่อเดิมคือ : ละโว้
13.จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อเดิมคือ : เมืองพระประแดง — เมืองนครเขื่อนขันธ์— จังหวัดพระประแดง
14.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ชื่อเดิมคือ : เมืองแม่กลอง
15.จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อเดิมคือ : บ้านท่าจีน — เมืองสาครบุรี —
16.จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเดิมคือ : เมืองสิงหราชาธิราช — เมืองสิงหราชา — เมืองสิงห์
17.จังหวัดสุโขทัย ชื่อเดิมคือ : ศรีสัชนาลัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อเดิมคือ : “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี”— สองพันบุรี — อู่ทอง
19.จังหวัดสระบุรี ชื่อเดิมคือ : เมืองสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง ชื่อเดิมคือ : เมืองวิเศษชัยชาญ
21.จังหวัดอุทัยธานี ชื่อเดิมคือ : เมืองอู่ไทย — เมืองอุไทย

ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด

1.จังหวัดจันทบุรี ชื่อเดิมคือ : ควนคราบุรี (เมืองกาไว) เมืองจันทบูร
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อเดิมคือ : แปดริ้ว
3.จังหวัดชลบุรี ชื่อเดิมคือ : เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ — เมืองบางปลาสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง
4.จังหวัดตราด ชื่อเดิมคือ : เมืองกราด หรือ เมืองตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อเดิมคือ : เมืองพระรถ เมืองศรีมโหสถ หรือ เมืองอวัธยปุระ
6.จังหวัดระยอง ชื่อเดิมคือ : ราย็อง
7.จังหวัดสระแก้ว ชื่อเดิมคือ : แต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งชื่อจากสระน้ำกลางเมือง

นักท่องเที่ยว มักจะไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดภูเก็ต

ภาคใต้มี 14 จังหวัด

1.จังหวัดกระบี่ ชื่อเดิมคือ : แขวงเมืองปกาสัย
2.จังหวัดชุมพร ชื่อเดิมคือ : ชุมนุมพล
3.จังหวัดตรัง ชื่อเดิมคือ : ทับเที่ยง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อเดิมคือ : เมืองตามพรลิงค์ ศิริธรรมนคร ศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส ชื่อเดิมคือ : มะนาลอ บางนรา เมืองระแงะ
6.จังหวัดปัตตานี ชื่อเดิมคือ : เมืองตานี
7.จังหวัดพังงา ชื่อเดิมคือ : เมืองภูงา หรือ บ้านกระพูงา พิงงา
8.จังหวัดพัทลุง ชื่อเดิมคือ : คูหาสวรรค์
9.จังหวัดภูเก็ต ชื่อเดิมคือ : บูกิต / ภูเก็จ / จังซีลอน / ถลาง
10.จังหวัดระนอง ชื่อเดิมคือ : เมืองแร่นอง
11.จังหวัดสตูล ชื่อเดิมคือ : มูเก็มสโตย-ละงู นครีสโตย มำบังนังคะรา
12.จังหวัดสงขลา ชื่อเดิมคือ : สิงหนคร (อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) / สิงหลา / สิงขร
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อเดิมคือ : เมืองไชยา / เมืองกาญจนดิษฐ์
14.จังหวัดยะลา ชื่อเดิมคือ : ยาลอ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook