พระเครื่อง เครื่องราง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตาก

18 มีนาคม 2019 | สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด ตาก
ตราประจำจังหวัด ตาก

อักษรโรมัน จังหวัดตาก
Tak

ตราประจําจังหวัดตาก
รูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกบนคอช้าง

ความหมายของตราประจำจังหวัดตาก
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพทหารไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีในการรบกับอังวะนั้น พระมหาอุปราชแห่งเมืองพม่าได้ออกคำสั่งให้แม่ทัพคู่ใจคอยตีขนาบข้างและอยปลงพระชนม์พระองค์เสียให้ได้ ความนี้ได้ล่วงรู้ถึงพระกรรณของสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครง จึงได้ทำการประชุมชาวเมืองแครง และเหล่าแม่ทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปีวอก ปี พ.ศ. 2127 พระองค์ทรงหลั่งน้ำทักษิโณฑกเหนือแผ่นดิน ทำการประกาศอิสระภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะอีกต่อไป จังหวัดตากนับว่าเป็นด่านแรกที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างยกกองทัพกลับเข้ามายังราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเคยเป็นทางผ่านที่ชาวอินเดียได้เดินทางเข้ามาในไทยในสมัยโบราณอีกด้วย

ธงประจำจังหวัดตาก
ธงประจำจังหวัดตาก

ธงประจำจังหวัดตาก
เป็นธงพื้นสีม่วงสลับกับสีเหลือง มี 7 แถบ เป็นสีม่วง 4 แถบ เป็นสีเหลือง 3 แถบ ที่ด้านคันธงมีรูปตราประจำจังหวัดในพื้นสามเหลี่ยมสีน้ำเงิน

คําขวัญประจําจังหวัดตาก
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดตาก
น้ำตกทีลอซู
ดอยหัวหมด
เขื่อนภูมิพล
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง


ต้นไม้ประจำจังหวัดตาก
ต้นแดง (Xylia kerrii)

ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก
ดอกเสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata)

สัตว์น้ำประจำจังหวัดตาก
ปลาตะพากส้มหรือปลาจาด (Hypsibarbus malcolmi)

รหัสโทรศัพท์ตาก
055

เขื่อนภูมิพล
เขื่อน
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook