พระเครื่อง เครื่องราง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดชัยภูมิ

11 กุมภาพันธ์ 2019 | สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด ชัยภูมิ
ตราประจำจังหวัด ชัยภูมิ

อักษรโรมัน จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum

ตราประจําจังหวัดชัยภูมิ
รูปธงสามชายอันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณ

ความหมายของตราประจำจังหวัดชัยภูมิ
รูปธงสามชาย หมายถึงธงชัยชนะสงคราม
แต่เดิมนั้นผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศสำหรับตั้งเมือง จึงพบว่าตรงนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งบ้านเมือง เหมาะแก่การปกป้องกันตัวจากศรัตรู และได้ใช้ธงสามชายนี้เป็นสัญลักษณ์

ธงประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัดชัยภูมิ

ธงประจำจังหวัดชัยภูมิ
ธงพื้นสี้น้ำตาล/แสด/น้ำตาล แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นภาพธงสามชาย

คําขวัญประจําจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล

คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวชัยภูมิ
ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลืองามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดชัยภูมิ
มอหินขาว เมืองชัยภูมิ
ผาเกิ้ง หนองบัวแดง
จุดชมวิวเขาพังเหย ภักดีชุมพล
พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว
วัดเพชรภูมิสุวรรณวนาราม บำเหน็จณรงค์

ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ขี้เหล็ก

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ดอกกระเจียว (Siam Tulip)

สัตว์น้ำประจำจังหวัดชัยภูมิ
ปลาสลาด

รหัสโทรศัพท์ชัยภูมิ
044

ดอกกระเจียว หรือภาษาอังกฤษ Siam Tulip
ดอกกระเจียว หรือภาษาอังกฤษ Siam Tulip
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook