พระเครื่อง เครื่องราง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

2 กุมภาพันธ์ 2019 | สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

อักษรโรมัน จังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit

ตราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์
รูปพระแท่นศิลาอาสน์ในพระมณฑป

ความหมายของตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดวงตราเป็นรูปแท่นมีมณฑปครอบ หมายถึงพระแท่น
ศิลาอาสน์ ซึ่งชาวเมืองในสมัยนั้นได้สร้างไว้ เป็นพุทธ
บูชาเพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ธงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ธงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ธงพื้นสีแสด ภายในมีแถบสีม่วงพาดตัดกับเป็นรูปกากบาท
กลางธงมีรูปตราประจำจังหวัดเป็นรูปมณฑปพระแท่นศิลาอาสน์

คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งเหล็กนํ้าพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ ท่าปลา
วัดธรรมาธิปไตย อุตรดิตถ์
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
วนอุทยานต้นสักใหญ่ น้ำปาด
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น้ำปาด
บ่อเหล็กน้ำพี้ ทองแสนขัน
บ้านท่าเรือ อุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้ำปาด
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ลับแล
น้ำตกแม่พูล ลับแล

ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ต้นสัก

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประดู่บ้าน

สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ปลาตะโกก

รหัสโทรศัพท์อุตรดิตถ์
055

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook