พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

4 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร
ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด

คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ
ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์
มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook