พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง

4 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง
ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี

คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง
หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล
เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ทะเลไทย จังหวัดตรัง

ทะเลไทย จังหวัดตรัง

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook