พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร

4 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร
ประตูภาคใต้
ไหว้เสด็จในกรมฯ
ชมไร่กาแฟ
แลหาดทรายรี
ดีกล้วยเล็บมือ
ขึ้นชื่อรังนก

ทะเลไทย ชุมพร

ทะเลไทย

ไร่กาแฟ

ไร่กาแฟ

รังนกคุณภาพ

รังนกคุณภาพ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook