พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี

4 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี
เขาวังคู่บ้าน
ขนมหวานเมืองพระ
เลิศล้ำศิลปะ
แดนธรรมะ
ทะเลงาม

ทะเลงาม ยามเย็น เพชรบุรี

ทะเลงาม ยามเย็น เพชรบุรี

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook