พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดตาก

4 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดตาก

คำขวัญประจำจังหวัดตาก
ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม

คำขวัญประจำจังหวัดตาก

จังหวัดตาก ธรรมชาติสวยงาม

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook