พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว

3 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว

คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว
ชายแดนเบื้องบูรพา
ป่างามน้ำตกสวย
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย-เขมร

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกประเทศไทย สวยงาม

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook