พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี

3 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน
ไผ่ตงหวานคู่เมือง
ผลไม้ลือเลื่อง
เขตเมืองทวารวดี

ผลไม้ ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี เมืองผลไม้

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook