พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดตราด

3 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดตราด

คำขวัญประจำจังหวัดตราด
เมืองเกาะครึ่งร้อย
พลอยแดงค่าล้ำ
ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี
ยุทธนาวีเกาะช้าง
สุดทางบูรพา

ตราด

เกาะ ที่ท่องเที่ยวสวยงาม

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook