พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

3 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต
พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย
อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook