พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

3 ธันวาคม 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี
น้ำตกลือเลื่อง
เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี
อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร
สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

พลอย

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook