พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย

30 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย

คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย
มรดกโลกล้ำเลิศ
กำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทง
ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก
สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน
รุ่งอรุณแห่งความสุข

จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย  เมืองโบราณแต่เก่าก่อน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook