พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี

30 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี
พระพุทธบาทสูงค่า
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน
ลือลั่นเมืองชุมทาง

กะหรี่ปั๊บ

กะหรี่ปั๊บ  ของกิน ของฝากขึ้นชื่อ จังหวัดสระบุรี

ทุ่งดอกทานตะวัน

ทุ่งดอกทานตะวัน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook