พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

30 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่
มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน
นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

ลิ้นจี่

ลิ้นจี่

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook