พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี

29 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ลิง ที่ลพบุรี

ลิง ที่ลพบุรี

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook