พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก

29 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก

คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ

ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร

สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ

หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก

ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช
ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook