พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร

29 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร

คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ
แข่งเรือยาวประเพณี
พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน
เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร
รสเด็ดส้มท่าข่อย
ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง
ตำนานเมืองชาละวัน

พิจิตร เมืองชาละวัน

พิจิตร ตำนานเมืองชาละวัน

คำขวัญเมืองพิจิตร

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook