พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ราชธานีเก่า
อู่ข้าวอู่น้ำ
เลิศล้ำกานท์กวี
คนดีศรีอยุธยา
เลอคุณค่ามรดกโลก

พระนครศรีอยุธยา

วัดเก่า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook