พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี

29 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี

คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวง
เมืองรวงข้าว
เชื้อชาวมอญ
นครธรรมะ
พระตำหนักรวมใจ
สดใสเจ้าพระยา
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

บัวหลวง

บัวหลวง สีชมพู

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook