พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก

26 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก

คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก
นครนายก
เมืองในฝันที่ใกล้กรุง

ภูเขางาม
น้ำตกสวย

รวยธรรมชาติ
ปราศจากมลพิษ

เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

นครนายก ธรรมชาติสวย รวยทรัพยากร

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook