yay-6959566-digita1l

คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร

26 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร

คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร
กรุพระเครื่อง
เมืองคนแกร่ง
ศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน
น้ำมันลานกระบือ
เลื่องลือมรดกโลก

กล้วยไข่หวาน

กล้วยไข่หวาน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook