พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

26 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลเมืองดอกบัวงาม
แม่น้ำสองสี
มีปลาแซ่บหลาย
หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

“ฮีตศรัธรา-ราชธานีแห่งเทียน”
ประเพณี แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
งานใหญ่ จัดเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลเข้าพรรษา

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook