พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

26 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี
กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ
อารยธรรมห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

ทะเลบัวแดง

“ทะเลบัวแดง” อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook