พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังอำนาจเจริญ

26 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังอำนาจเจริญ

คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
พระมงคลมิ่งเมือง
แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์
เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย
เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง
ประดิษฐานอยู่ที่เขาดานพระบาท ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook