พระเครื่อง เครื่องราง

รวมคำขวัญประจำชาติต่าง ๆ

25 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประเทศต่าง ๆ

นครวัด

นครวัด เป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาและเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คำขวัญประจำชาติกรีซ – “เสรีภาพหรือมัจจุราช” (กรีก: Ελευθερία ή θάνατος (Eleutheria i thanato, “Liberty or Death”)
คำขวัญประจำชาติกัมพูชา – “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (เขมร: ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ)
คำขวัญประจำชาติกัวเตมาลา – “ก้าวไกลและกว้างไกล” (สเปน: Libre Crezca Fecundo, “Grow Free and Fertile”)
คำขวัญประจำชาติกานา – “เสรีภาพและความยุติธรรม” (อังกฤษ: Freedom and Justice)
คำขวัญประจำชาติกาบอง – “สหภาพ การงาน และความยุติธรรม” (ฝรั่งเศส: Union, Travail, Justice, “Union, Work, Justice”)
คำขวัญประจำชาติกายอานา – “ร่วมเชื้อ ร่วมชาติ ร่วมโชคชะตา” (อังกฤษ: One People, One Nation, One Destiny)
คำขวัญประจำชาติกินี – “การงาน ความยุติธรรม ความเป็นปึกแผ่น” (ฝรั่งเศส: Travail, Justice, Solidarité, “Work, Justice, Solidarity”)
คำขวัญประจำชาติกินีบิสเซา – “สามัคคี ฟันฝ่า ก้าวหน้า” (โปรตุเกส: Unidade, Luta, Progresso, “Unity, Struggle, Progress”)
คำขวัญประจำชาติเกรเนดา – “ร่วมใจตั้งมั่น ร่วมกันก้าวไป” (อังกฤษ: Ever Conscious of God We Aspire, and Advance as One People)
คำขวัญประจำชาติเกาหลีใต้ – “เพื่อประโยชนสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” (เกาหลี: 홍익인간 หรือ 弘益人間 ฮงอิกอินกัน, “Benefit all mankind”)
คำขวัญประจำชาติเกาหลีเหนือ – “ชาติอันเกรียงไกรและรุ่งเรือง” (เกาหลี: 강성대국 หรือ 强盛大國 คังซ็องแดกุก, “Powerful and Prosperous Nation”)
คำขวัญประจำชาติแกมเบีย – “พัฒนา สันติ วิบูลย์” (อังกฤษ: Progress, Peace, Prosperity)
คำขวัญประจำชาติโกตดิวัวร์ – “สหภาพ วินัย การงาน” (ฝรั่งเศส: Union, Discipline, Travail, “Unity, Discipline, Labor”)
คำขวัญประจำชาติแคเมอรูน – Paix – Travail – Patrie (ฝรั่งเศส, “สันติภาพ การงาน ปิตุภูมิ”)
คำขวัญประจำชาติซิมบับเว – Unity, Freedom, Work (อังกฤษ, “เอกภาพ อิสรภาพ การงาน”)
คำขวัญประจำชาติซีเรีย – وحدة ، حرية ، اشتراكية (อารบิก, เอกภาพ อิสรภาพ สังคมนิยม)
คำขวัญประจำชาติแซมเบีย – One Zambia, One Nation (อังกฤษ, “แซมเบียเป็นหนึ่ง ชาติเป็นหนึ่ง”)

ธงชาติไทย

ธงไตรรงค์
หมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

คำขวัญประจำชาติไทย
ของเดิม (พ.ศ. 2416 – 2453) – สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิ สาธิกา (บาลี, ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ)
ปัจจุบัน (หลัง พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา – ไม่เป็นทางการ) ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คำขวัญประจำชาติบรูไนดารุสซาลาม – อาหรับ: الدائمون المحسنون بالهدى ‎ (น้อมรับใช้ตามแนวทางของอัลลอหฺเสมอ)
คำขวัญประจำชาติบอตสวานา – Pula (ภาษาสวานา, สายฝน)
คำขวัญประจำชาติฝรั่งเศส – “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” (ฝรั่งเศส: Liberté, égalité, fraternité, “Liberty, equality, fraternity”)
คำขวัญประจำชาติมาเลเซีย – Bersekutu Bertambah Mutu (มลายู, “สามัคคีคือพลัง”)
คำขวัญประจำชาติลาว
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน – ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ (ลาว,”สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร”)
พ.ศ. 2518 – 2534 (ลาว,”สันติภาพ เอกราช เอกภาพ สังคมนิยม”)
คำขวัญประจำชาติเลบานอน – All for our nation (อังกฤษ, “ทุกอย่างเพื่อชาติของเรา”)
คำขวัญประจำชาติเวียดนาม – Ðộc lập, tự do, hạnh phúc (เวียดนาม, “เอกราช เสรีภาพ และความสุข”)

In God We Trust

In God We Trust  เราเชื่อในพระเจ้า ปรากฎบนธนบัตรดอลลาร์สหรัฐ

คำขวัญประจำชาติสหรัฐอเมริกา
In God We Trust (คำขวัญอย่างเป็นทางการ) (อังกฤษ, “เราเชื่อในพระเจ้า”)
E pluribus unum (ละติน, “Out of many, one”) (de-facto)
คำขวัญประจำชาติออสเตรเลีย – ไม่มี เมื่อก่อนใช้ ออสเตรเลียจงเจริญ (อังกฤษ: Advance Australia)
คำขวัญประจำชาติออสเตรีย – ไม่มี เมื่อก่อนใช้ AEIOU ซึ่งอาจย่อมาจากคำในภาษาละตินว่า Austriae est imperare orbi universo (“เป็นชะตาแห่งคำขวัญประจำชาติออสเตรียนั่นแล้วที่จะได้ครองโลก”, “It is Austria’s destiny to rule the world”)
คำขวัญประจำชาติออสเตรีย-ฮังการี – “หนึ่งเดียว แยกมิได้” (ละติน: Indivisibiliter ac Inseparabiliter, “Indivisibly and inseparably”)
คำขวัญประจำชาติอันดอร์รา – “คุณธรรม สามัคคี พลัง” (ละติน: Virtus, Unita, Fortior, “Virtue, Unity, Strength”)[
คำขวัญประจำชาติอาร์เจนตินา – “ในสหภาพและเสรีภาพ” (สเปน: En Unión y Libertad, “In Union and Liberty”)
คำขวัญประจำชาติอิรัก – الله أكبر (อัลเลาะห์ อัคบาร์) (อาหรับ, “พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด”)
คำขวัญประจำชาติอิหร่าน
ตามพฤตินัย : Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī (เปอร์เซีย, “เอกราช อิสรภาพ สาธารณรัฐอิสลาม”)
ตามนิตินัย : อัลเลาะห์ อัคบาร์ (อาหรับ, “พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด”)
คำขวัญของจักรวรรดิเปอร์เซียก่อนการปฏิวัติอิสลาม : Marā dād farmūd-o khod dāvar ast (เปอร์เซีย, “Justice He bids me do, as He will judge me”)
คำขวัญประจำชาติอุรุกวัย – “เสรีภาพหรือมัจจุราช” (สเปน: Libertad o Muerte)
คำขวัญประจำชาติฮอนดูรัส – “ความเสรี อธิปไตย และเอกราช”
คำขวัญประจำชาติฮังการี – ปัจจุบันไม่มี – ในอดีต: Regnum Mariae Patrona Hungariae
คำขวัญประจำชาติเฮติ – “L’Union Fait La Force” (สามัคคีคือพลัง)

ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/คำขวัญประจำชาติ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook