พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำชาติ กัมพูชา

25 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประเทศต่าง ๆ

คำขวัญประจำชาติ กัมพูชา

คำขวัญประจำชาติ กัมพูชา

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นครวัด

นครวัด เป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาและเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook