พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร

24 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร

คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน
พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาน
แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท
ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

พระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่ริมหนองหาน ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

จะมีงานมนัสการพระธาตุประจำปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือนยี่

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook