พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดเลย

24 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดเลย

คำขวัญประจำจังหวัดเลย
เมืองแห่งทะเลภูเขา
สุดหนาวในสยาม
ดอกไม้งามสามฤดู
ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์
มั่นคงความสะอาด

ภูกระดึง

ภูกระดึง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook