พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

24 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต
บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล
งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา
โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพจาก wikimedia.org โดย Tone5062

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook