พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร

24 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร

คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร
เมืองบั้งไฟโก้
แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

บั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook