พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร

24 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร
หอแก้วสูงเสียดฟ้า
ภูผาเทิบแก่งกะเบา
แปดเผ่าชนพื้นเมือง
ลือเลื่องมะขามหวาน
กลองโบราณล้ำเลิศ
ถิ่นกำเนิดลำผญา
ตระการตาชายโขง
เชื่อมโยงอินโดจีน

มะขามหวาน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook