yay-6959566-digita1l

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

24 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม
พุทธมณฑลอีสาน
ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า
ตักสิลานคร

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

ผ้าไหม

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook