พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

23 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย
รวยวัฒนธรรม
เลิศล้ำเมืองกีฬา

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นปราสาทขอมโบราณที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ภาพประกอบจาก th.wikipedia.org โดย สิทธิพงษ์ อินทะนิน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook