พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ

23 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ

คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ
ภูทอกแหล่งพระธรรม
ค่าล้ำยางพารา
งามตาแก่งอาฮง
บึงโขงหลงเพลินใจ
น้ำตกใสเจ็ดสี
ประเพณีแข่งเรือ
เหนือสุดแดนอีสาน
นมัสการหลวงพ่อใหญ่
ศูนย์รวมใจศาลสองนาง

วัดเจติยาคีรีวิหาร

วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)
ตั้งอยู่ที่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 43210 มีฐานะเป็นวัดราษฎร์

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook