พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม

23 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม
พระธาตุพนมค่าล้ำ
วัฒนธรรมหลากหลาย
เรณูผู้ไท
เรือไฟโสภา
งามตาฝั่งโขง

พระธาตุพนมบรมเจดีย์

พระธาตุพนมบรมเจดีย์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 8 1 1 0

นครพนม

พระธาตุอีกองค์ ในจังหวัดนครพนม

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook