พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ

23 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
(คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว)
ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี

ช้างไทย ชัยภูมิ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook