พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

21 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง
เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก
ถิ่นสักใหญ่ของโลก

ลางสาด (langsat) หรือ ลองกอง

ลางสาด (langsat) หรือ ลองกอง

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook