yay-6959566-digita1l

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน

21 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน
พระธาตุเด่น
พระรอดขลัง
ลำไยดัง
กระเทียมดี
ประเพณีงาม
จามเทวีศรีหริภุญไชย

พระธาตุ ในจังหวัดลำพูน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook