พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่

21 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่
หม้อห้อมไม้สัก
ถิ่นรักพระลอ
ช่อแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี
คนแพร่นี้ใจงาม

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook