พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา

20 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา

คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

พะเยา

น้ำตกภูซาง พะเยา

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook