พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดน่าน

20 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดน่าน

คำขวัญประจำจังหวัดน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง
เมืองงาช้างดำ
จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง
เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง

องค์พระบรมธาตุแช่แห้ง (บุทองจังโก้) โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน
ที่ตั้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook