พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี
ประเพณีเป็นสง่า
บุปผชาติล้วนงามตา
นามล้ำค่านครพิงค์

ความหมายคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี หมายถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ถ. ศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีเป็นสง่า หมายถึงกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่ เป็นที่ภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น

บุปผชาติล้วนงามตา  หมายถึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทิวเขาปกคลุมไปด้วยพรรณไม้ป่านานาชนิด รวมถึงดอกไม้ป่าที่สวยงามและหายาก อย่างเช่น ฟ้ามุ่ย ช้างน้าว ช้างกระ สามปอยดง เข็มแดง กุหลาบพันปี เอื้องสิงโต เด็งช้างเผือก เอื้องมะลิ เหล่านี้เป็นต้น

นามล้ำค่านครพิงค์    “นครพิงค์” (พิงค์ หรือ ระมิง แปลว่า แม่น้ำของชาวรามัญ) มาจากชื่อ แม่น้ำปิง ที่ไหลผ่านเมืองเชียงใหม่ และ “เชียงใหม่” หมายถึง เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของพญามังราย ในอดีตชาวไทยวนนิยมเรียกชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า เมืองใหม่ หรือ เชียงใหม่ ซึ่งเรียกกันต่อมาตราบทุกวันนี้

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่ตั้ง ถ. ศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook